Hướng dẫn bạn sửa chữa tivi sony 43w800C nháy đèn đỏ 2 nhịp giá rẻ.

400.000 350.000

  • Sửa chữa tivi sony 43w800c nháy đỏ 2 nhịp
  • Sửa tivi 50w800C nháy đỏ 5 nhịp
  • Sửa chữa tivi 43W800C nháy đỏ 2, 3, 5, 6 nhịp.