A9G | MASTER Series | OLED | 4K Ultra HD

13.000.000 12.500.000

  • OLED mang đến màu đen, độ tương phản và màu sắc tuyệt mỹ vô song
  • Bộ xử lý hình ảnh X1™ Ultimate cho độ chân thực vô song
  • Âm thanh đa chiều từ màn hình với Acoustic Surface Audio+™
  • Tìm chương trình giải trí bằng giọng nói với Android TV™